Göteborgs Byggkalkyl

Referanseprosjekter

 

Sverige

For referanseprosjekter i Sverige - se den svenske siden.
 

Norge 

Vi har nå begynnt å utføre arbeider i Norge. Ingemar Andersson har jobbet 11 år i forskjellige Entreprenørsbedrifter i Norge med Mengdeoppsett og Kalkulasjoner av alle typer av prosjekt, små som store. Vi har også en ansatt som er født og i Norge, som nå jobber hos oss i Sverige.

Kontaktnett

Vi har et stort kontaktnett i Norge bland Leverandører og Underentreprenører.

Priser

Vi er oppdatert på priser på materialer og underentrepriser i Norge.