Göteborgs Byggkalkyl

Kalkulasjon

Vi hjelper deg som Eiendomsbedrift, Entreprenør eller Byggekonsulent med følgende: 

 • Budsjettkalkulasjoner i tidige faser
 • Budsjettkalkulasjoner som grunnlag for beslutninger i styre, investeringsbeslutninger etc. 
 • Anbudskalkulasjoner for Entreprenørsbedrifter
 • Kalkulasjoner i alle projektfaser
 • Kontroll og avstemningskalkulasjoner i innkøpsfasen
 • Forespørsler

SAMARBEIDSPARTNERS

Ved Budsjettkalkulasjoner i tidige faser tar vi hjelp av etablerte konsulenter innom for eks. folgende fag:
 • Baeresystem, Statikk
 • Tekniske Anlegg
 • Akustikk
 • Brann, Sikkerhet
 • Geoteknikk
KalkulasjonKalkulasjon
Kalkulasjon
Kalkulasjon