Göteborgs Byggkalkyl

Arbeids-PM


Kalkulation av endrings- og tilleggsarbeider

Vi ser at det finnes et intresse på byggarbeidsplasser å utføre Kalkulasjon av endrings- og tilleggsarbeider, da dette arbeide kan være en stor byrde for byggeorganisasjonen på plass.

Endrings- og tilleggsarbeider er en veldig viktig del av byggeprojektets intekter og kostnader. Et dårligt arbeid kan resultere i at et prosjekt med bra økonomi blir et prosjekt med dårlig økonomi.